O mnie

Ahoj!

Nazywam się Mikołaj Góralik. Z wykształcenia jestem filmoznawcą, z zamiłowania piszę o Czechach, zarówno teksty naukowe jak i publicystyczne.

Skąd wziął się “Praski łącznik”?

Urodziłem się w przygranicznym Cieszynie i chociaż studiowałem w Łodzi, znaczną część lat studenckich spędziłem w Czechach. W ramach programów wymiany międzyuczelnianej studiowałem w Ołomuńcu, Brnie oraz Pradze, gdzie w końcu zamieszkałem na stałe. Pracuję dla czeskiego portalu VOD oraz zawodowo zajmuję się pisaniem o Czechach i o kinie – czeskiej komedii filmowej poświęciłem zarówno pracę magisterską, jak i rozprawę doktorską. Jestem redaktorem dwóch książek naukowych: „Rozmowy przy filmie” oraz „Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe”.

 

Jeśli interesuje Cię, co robię poza blogiem, zajrzyj tutaj:

 

Artykuły dostępne on-line:
Wywiady dostępne on-line:
Artykuły o kinie czeskim w wydawnictwach drukowanych:

  • „Jiří Trnka. Disney Europy Wschodniej”, [w:] czasopismo „EKRANy” 2015/nr 5
  • „Gatunkowe obrzeża nowej fali. Filmowy musical w Czechosłowacji lat 60. XX wieku”, [w:] „Spotkania z gatunkami filmowymi: Musical”, red. B. Fiołek-Lubczyńska, K. Żakieta, M. Żebrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
  • „Męskie gry – wizerunek kibiców piłkarskich w kinie czeskim i słowackim”, [w:] „Filmowe oblicza sportu”, red. A. Barczyk-Sitkowska, M. Krzekotowski, M. Żebrowski, Wydawnictwo Primum Verbum”, Łódź 2017.

Książki, które redagowałem oraz ich recenzje: